fbpx

Ustawa o OZE – nowelizacja już podpisana

//Ustawa o OZE – nowelizacja już podpisana

Ustawa o OZE – nowelizacja już podpisana

W miniony poniedziałek, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca br.

Nowelizacja ustawy o OZE znacząco zmienia sytuację w zakresie wsparcia dla energetyki odnawialnej, który został przyjęty przez poprzedni rząd. Pod koniec 2015 roku nowy rząd uchwalił „małą nowelizację” ustawy o OZE, której zapisy miały wpływ na opóźnienie wejścia w życie czwartego rozdziału ustawy o OZE do dnia 1.07.2016 (rozdział dot. M.in. aukcji OZE, wsparcia dla prosumentów).

Nowy system oferuje największe wsparcie głównie biogazowniom i innym dobrze już opracowanym technologiom. Mniej uprzywilejowani będą produkujący energię wiatrową i słoneczną.

Również wsparcie dla prosumentów ulegnie zmianie. Od teraz będą otrzymywać tzw. opusty, czyli rozliczenie różnic pomiędzy ilością wyprodukowanej i pobranej energii .

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2016.

Rząd jednak nie ma zamiaru na tym poprzestać – na jesieni ma się pojawić następna nowelizacja, która między innymi, umożliwi małym i średnim przedsiębiorcom zostać prosumentami.

2018-04-09T17:53:31+02:00