fbpx

Net-billing

Z uwagi na bardzo wysokie i stale rosnące koszty zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w głównej mierze z węgla, net-billing wydaje się być rozwiązaniem, które w najbliższych latach, będzie coraz bardziej opłacalną formą rozliczeń.

Zasady rozliczania

System w którym energia oddana do sieci jest rozliczana w stosunku wartościowym. W nowym systemie całość oddanej nadwyżki zasila tzw. depozyt prosumencki, a wartość energii jest określana na podstawie notowań na giełdzie energii elektrycznej – w wysokości ilości oddanych kWh pomnożonej przez średnioważoną miesięczną cenę energii (RDN), a od 1 lipca 2024 po cenach godzinowych.

Zalety Net-billingu

Maksymalizacja zużycia wyprodukowanej energii poprzez zwiększanie autokonsumpcji.

Zakup energii w tańszych godzinach pozaszczytowych (wieczornych) – 2 strefa.

Osiąganie wysokiej wartości energii zgromadzonej w depozycie (rosnące ceny RDN).

12 miesięcy (okres rozliczeniowy) na wykorzystanie zgromadzonych w depozycie środków.

Możliwość wyboru dowolnego sprzedawcy energii (umowa rozdzielona), który zaproponuje najkorzystniejsze ceny sprzedaży prądu.

Zmniejszenie kosztów opłaty mocowej w firmie, dzięki autokonsumpcji.

Zwiększenie świadomości energetycznej społeczeństwa.

Autokonsumpcja – bieżące zużycie

 
temperature
Bardzo ważny jest odpowiedni dobór instalacji do zapotrzebowania na energię. Dobrze jest wprowadzić rozwiązania mające na celu zwiększenie bieżącego zużycia energii w okresach dużej produkcji np. dostosowanie pracy urządzeń (pralka, suszarka, zmywarka, piekarnik, klimatyzacja itp.) czy dostosowanie produkcji w firmie ( w zależności od pory roku godziny te będą się różnić). Im więcej energii zużyje się na bieżąco – w momencie produkcji, tym większy ogólny zysk z fotowoltaiki i krótszy okres zwrotu z inwestycji.

Depozyt prosumencki

 
easy-use
Depozyt prosumencki można wykorzystać przez 12 miesięcy od dnia przypisania do konta prosumenta a część nadwyżek energii niewykorzystanych w ciągu tych 12 miesięcy może zostać zwrócona. Zwrot nie może przekroczyć 20% wartości energii wprowadzonej do sieci w danym miesiącu i będzie wypłacany do końca 13 miesiąca. Konto prosumenta – indywidualne konto klienta, na którym rozliczane są nadwyżki energii wprowadzonej do sieci.

 

 

FOTOWOLTAIKA

Instalacja elektryczna, która zamienia promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. Obecnie, dzięki bilansowaniu energii w oparciu o system gromadzenia i odbioru nadwyżek, aktualnych dotacjach oraz odliczeniu podatku dochodowego, stale zyskuje na popularności.

Fotowoltaika jest idealnym rozwiązaniem jeśli chcesz uniezależnić się od rosnących cen za energię elektryczną.

do 7000 zł dotacji na instalację fotowoltaiczną z programu Mój Prąd.

15 lat pełnej gwarancji jakości i 5 lat monitoringu instalacji od Simplic

NIE CZEKAJ - SPRAWDŹ ILE ZAOSZCZĘDZISZ DZIĘKI FOTOWOLTAICE


  Gdzie się o nas dowiedziałeś? *

  Zadzwoń lub napisz
  515 057 057 bok@simplic.pl


  Zadzwoń lub napisz
  515 057 057
  bok@simplic.pl

  Zarządzaj plikami cookies