fbpx

Magazynowanie energii

Magazynowanie energii

Magazynowanie energii elektrycznej jest bardzo nowatorskim i innowacyjnym rozwiązaniem zarówno w Polsce, jak i na świecie. Korzyści płynące z magazynowania energii są jednak bardzo duże. Przede wszystkim wpływają na oszczędność przedsiębiorstwa i ochronę środowiska naturalnego.

Definicja magazynów energii (wg Ustawy OZE):

Wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie”.

Sposoby magazynowania energii

 1. Mechaniczne
 • Elektrownie szczytowo – pompowe – za pomocą, których gromadzi się pobraną energię elektryczną, a następnie dodaje się ją do jej sieci
 • Magazyny sprężonego powietrza – pozaszczytowa energia elektryczna wykorzystywana jest do sprężenia i gromadzenia paliwa, wykorzystywanego później do napędzania turbiny gazowej w porze szczytu
 • Koło zamachowe – mechanizm magazynujący energię kinetyczną i przekształcający ją w energię elektryczną
 1. Elektrochemiczne – ładowalne baterie, akumulatory
 2. Chemiczne
 • Koncepcja Power-to-gas
 • Ogniwa paliwowe
 • Bezpośrednie użycie gazu
 • Łączenie wodoru z CO2 dla utworzenia metanu
 1. Elektryczne – superkondensator
 2. Termiczne – akumulacja ciepła jawnego i utajonego

 

Zalety magazynowania energii

 • Mniejsza ilość zużycia prądu
 • zwiększenie konsumpcji własnej energii
 • roczna produkcja energii wykorzystywana jest w pełni
 • kompatybilność z innymi systemami fotowoltaicznymi

Magazynować energię możemy na wiele sposobów. Dużo zależy od profilu działalności firmy i jej zapotrzebowania na energię elektryczną. Bez wątpienia jednak magazyny energetyczne przynoszą przedsiębiorstwom wiele korzyści i oszczędności, dlatego też warto zainwestować w ich budowę.

Źródło zdjęcia.: gramwzielone.pl

2018-04-09T17:53:08+02:00