fbpx

Kilka słów nt. nowej ustawy o efektywności energetycznej

//Kilka słów nt. nowej ustawy o efektywności energetycznej

Kilka słów nt. nowej ustawy o efektywności energetycznej

Nowa ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1.10.2016, określa m.in. zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii – czyli systemu uzyskania białych certyfikatów oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

System białych certyfikatów

Istotną zmianą, którą określa ustawa jest zmiana systemu ubiegania się o tzw. białe certyfikaty – rezygnacja z przetargów Prezesa URE na rzecz naboru wniosków w sposób ciągły. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca w dowolnym momencie ma możliwość starania się o przyznanie świadectw efektywności energetycznej. Ustawodawca dodaje jednak pewne obostrzenia:

  • rozliczenie  oszczędności energii na podstawie energii finalnej (a nie jak wcześniej pierwotnej), co przekłada się na mniejszą ilość TOE
  • przedsięwzięcie, na podstawie którego można ubiegać się o białe certyfikaty musiało zostać zakończone nie wcześniej niż 1.01.2014 roku.

Z najnowszych informacji wynika również, że starając się o przyznanie białych certyfikatów dla przedsięwzięć trwających lub zakończonych po 1.10.2016, przedsiębiorca ma obowiązek przed rozpoczęciem inwestycji złożyć stosowny wniosek do URE i oczekiwać na jego rozpatrzenie. W przeciwnym wypadku nie ma możliwości otrzymania świadectw.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Na duże przedsiębiorstwa został nałożony obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Po raz pierwszy należy wykonać audyt jeszcze w tym roku i  przedłożyć w URE raport do 30.09.2017.

Audyt ten ma zawierać przegląd co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo, które nie wykona audytu energetycznego podlega karze, którą wymierza Prezes URE, sięgającej do 5% przychodu.

Więcej na temat audytu energetycznego przedsiębiorstwa pojawi się w osobnym wpisie.

Photo credit: Svetoslav Nikolov via Foter.com / CC BY-SA

2018-04-09T17:53:24+02:00