fbpx

Neutralność klimatyczna, a odnawialne źródła energii

//Neutralność klimatyczna, a odnawialne źródła energii

Neutralność klimatyczna, a odnawialne źródła energii

W grudniu Unia Europejska ogłosiła cel neutralności klimatycznej dla krajów członkowskich, który zakłada, że do 2050 roku państwa mają emitować tylko tyle gazów cieplarnianych, ile są w stanie pochłonąć. Budowa Europejskiego Zielonego Ładu zakłada wiele modernizacji, a jednym z ważniejszych filarów zmian to energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

INNE PALIWA

Obecnie system energetyczny w przeważającej części opiera się na paliwach kopalnych. Wszystkie ocenione scenariusze zakładają, że nastąpi radykalna zmiana za sprawą elektryfikacji systemu energetycznego przeprowadzonej na dużą skalę dzięki wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii czy to na poziomie użytkowników końcowych, czy też w celu produkcji paliw bezemisyjnych i surowców dla przemysłu. Efektywność energetyczna odgrywa tu kluczową rolę. Zmniejszenie zapotrzebowania energii nastąpi w budynkach z sektora mieszkaniowego i usługowego. Większość domów będzie korzystało z ogrzewania opartego na źródłach odnawialnych (energii elektrycznej, systemach ciepłowniczych, gazie ze źródeł odnawialnych lub słonecznej energii cieplnej).

Przejście na czystą energię doprowadziłoby do powstania systemu energetycznego, w którym dostawy energii pierwotnej w dużej mierze pochodziłyby z odnawialnych źródeł energii, co znacznie zwiększyłoby bezpieczeństwo dostaw i sprzyjałoby tworzeniu krajowych miejsc pracy. Zależność Europy od importu energii, zwłaszcza w przypadku ropy naftowej i gazu ziemnego, wynosi obecnie 55%, a do 2050 r. ma spaść do 20%. 

Poczyniono już fundamentalne postępy, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej w Europie. Globalny rozwój energii ze źródeł odnawialnych, doprowadził w ciągu ostatnich lat do ogromnego obniżenia kosztów, w szczególności w przypadku energii słonecznej oraz lądowej i morskiej energii wiatrowej. Obecnie połowa dostaw energii elektrycznej w Europie jest bezemisyjna. Do 2050 r. ponad 80% energii elektrycznej będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. 

CO TO OZNACZA DLA NAS?

Wszystkie plany Europejskiego Zielonego Ładu mogą przyczynić się do zmian w naszym codziennym życiu. Istotną rolę do odegrania będą mieli również konsumenci, którzy sami produkują energię (prosumenci) i społeczności lokalne, jeśli chodzi o propagowanie korzystania z energii odnawialnych w gospodarstwach domowych. Decentralizacja energii elektrycznej w dużym stopniu opiera się na użytkownikach końcowych.

Fotowoltaika na dzień dzisiejszy staje się coraz popularniejszym wyborem, aby uzyskać niezależność energetyczną i wspierać ekologię poprzez wytwarzanie czystej energii. Panele fotowoltaiczne są recyklingowane, więc nawet po zużyciu (średnio panele fotowoltaiczne działają przez 20-30 lat) można wykorzystać ich materiały – wspiera to kolejny punkt z listy Europejskiego Zielonego Ładu, którym jest zamknięty obieg w gospodarce.

W czerwcu odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie neutralności klimatycznej, gdzie zostanie określone więcej szczegółów programu. 

Więcej informacji można uzyskać w komunikacie Unii Europejskiej.

Zainwestuj już teraz w energię ze słońca i zdobądź niezależność! 

Wspieraj ekologię i rozwój czystej energii w swoim domu.

Zadzwoń pod numer 535 318 565 lub wypełnij formularz!

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

 

By |2020-04-02T12:03:29+02:00Kwiecień 2nd, 2020|energetyka|Możliwość komentowania Neutralność klimatyczna, a odnawialne źródła energii została wyłączona

About the Author: