fbpx

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych do 20% z programu „Agroenergia”!

//Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych do 20% z programu „Agroenergia”!

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych do 20% z programu „Agroenergia”!

 

Już niedługo zostanie ogłoszony kolejny nabór składania wniosków o dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Jest to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

1. Jaki jest główny cel programu „Agroenergia”?

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Dotacja udzielana jest m. in. na instalacje fotowoltaiczne służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy. W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.

 

2. Do kogo skierowana jest dotacja?

Wnioskodawcą programu jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku, prowadząca osobiście gospodarstwo.

 


3. Jakie są najważniejsze warunki dofinansowania?

 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 mies. przed montażem.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Jeżeli uważasz, że instalacja fotowoltaiczna to dobre rozwiązanie dla twojej firmy, skontaktuj się z nami. Z chęcią Ci pomożemy ze wszystkimi formalnościami i doborem idealnego sprzętu dla Ciebie!

 

Nasi specjaliści wypełnią za Ciebie wszystkie wymagane dokumenty z należytą starannością i pomogą w uzyskaniu dofinansowania.

Mamy spore doświadczenie w kompleksowej obsłudze montażu instalacji fotowoltaicznych i zaufało nam już wielu klientów, którzy produkują własną energię ze słońca. Jeżeli chcesz dołączyć do grona zadowolonych prosumentów to zapraszamy serdecznie do kontaktu!

 

Zadzwoń pod numer 515 057 057 lub wypełnij formularz!

 

 

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

By |2020-08-19T13:52:09+02:00Sierpień 10th, 2020|energetyka|Możliwość komentowania Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych do 20% z programu „Agroenergia”! została wyłączona

About the Author: