fbpx

Optymalizacja kosztów dystrybucji energii

/Optymalizacja kosztów dystrybucji energii
Optymalizacja kosztów dystrybucji energii2020-05-28T15:08:25+02:00

  Audyt dystrybucyjny

W Simplic kładziemy nacisk nie tylko na oszczędności związane z zakupem energii, ale również z jej przesyłem przez operatora. Pomoc Klientom w tym zakresie jest dla nas ważna, gdyż często poziom kosztów dystrybucji sięga nawet 50% wartości faktury!

Dzięki przeprowadzonej przez nas analizie i wdrożeniu zmian, nasi Klienci mogą zauważyć znaczną obniżkę opłat przesyłowych, co przekłada się na realne oszczędności, widoczne na każdej fakturze za energię.

Zakres naszych działań obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu
 • analizę dokumentów (np. umowy dystrybucji)
 • analizę faktur za dystrybucję energii
 • przedstawienie rozwiązań technicznych
 • dokonanie zmian wiążących się z obniżeniem opłat za przesył

Chcesz skorzystać z możliwości BEZPŁATNEJ analizy faktur i otrzymać informację na temat możliwości obniżenia kosztów? ⇒ kliknij!

Kompensacja mocy biernej

W ramach optymalizacji kosztów dystrybucji energii zajmujemy się również kompensacją mocy biernej. Usługa jest dedykowana dla Klientów, którzy ponoszą opłaty z tego tytułu powyżej 300 zł miesięcznie.

Zakres naszych działań obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu
 • analizę faktur za dystrybucję energii
 • kalkulację oszczędności związanych z likwidacją kar za przekroczenie pobranej mocy biernej
 • przygotowanie i przedstawienie wyceny instalacji kondensatora mocy biernej
 • kalkulację zwrotu z inwestycji
 • przeprowadzenie instalacji urządzenia do kompensacji

Firma nie ma finansów na jednorazowy zakup urządzenia za gotówkę?

Nic straconego! Oferujemy różne możliwości finansowania zakupu urządzeń do kompensacji mocy
(wliczone w cenę energii / procent od oszczędności /spłata w ratach).

 

OptymalizacjaObniżenie kosztów przesyłu poprzez…. własną stację transformatorową

Korzystasz z energii w taryfie C21, C22a lub C22b? Jeśli zużycie w Twojej firmie w skali roku to kilkaset megawatogodzin, możesz zyskać na opłatach dystrybucyjnych nawet 100 zł za megawatogodzinę! Co przy zużyciu 500 MWh daje w skali roku aż 50 000 PLN! Wiąże się to z zakupem własnej stacji transformatorowej, jednak zwrot z tej inwestycji nastąpi w stosunkowo krótkim okresie czasu. Chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat – skontaktuj się z nami ⇒ kliknij!

Posiadasz własną stację transformatorową i nie wiesz, czy spełnia wymogi konieczne do zmiany sprzedawcy? ⇒ kliknij!

 

 

W celu uzyskania dokładnych informacji, skontaktuj się z nami – 12 395 06 … (kliknij, aby zobaczyć numer)12 395 06 61 lub 535 117 … (kliknij, aby zobaczyć numer)535 117 649 lub poprzez poniższy formularz

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.