fbpx

Mój Prąd – drugi nabór 2020. Kto dostanie dotację?

///Mój Prąd – drugi nabór 2020. Kto dostanie dotację?

Mój Prąd – drugi nabór 2020. Kto dostanie dotację?

Koniec pierwszego naboru

I nabór do rządowego programu Mój Prąd kończy się już niebawem. Można składać wnioski do 20.12. br. – pocztą tradycyjną lub elektronicznie tutaj.

Na chwilę obecną NFOŚiGW wypłacił już 25 mln złotych dotacji dla 5467 domowych instalacji fotowoltaicznych.

Dla przypomnienia, całkowity budżet programu wynosi 1 miliard złotych, a dotacja jest planowana do 2025 roku.

Drugi nabór – kto otrzyma dotację?

Ostatnio klienci pytają nas:

 • Czy jeśli zakupię instalację w grudniu 2019 zdążę złożyć wniosek w pierwszym naborze Mojego Prądu?

Niestety nie. Wniosek można złożyć dopiero po zamontowaniu instalacji, wymianie licznika i uzyskaniu od Sprzedawcy energii/OSD stosownego zaświadczenia. Te czynności trwają ponad miesiąc, a czas na składanie wniosków jest do 20.12.

 • Czy jeśli zakupię instalację fotowoltaiczną w grudniu 2019/styczniu 2020 mogę złożyć wniosek o dotację Mój Prąd w drugim naborze z początkiem 2020 roku?

Tak! Mamy potwierdzenie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że w 2-gim naborze można składać wnioski dla wszystkich instalacji, które zostały opłacone po 23.07.2019 i nie uzyskały wcześniej dotacji.

To świetna wiadomość, ponieważ nie musisz czekać na kolejny nabór, aby dokonać zakupu własnej elektrowni słonecznej, a przy okazji, będzie możliwość odliczenia inwestycji w ramach ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT z Urzędem Skarbowym już w kwietniu 2020 roku.

W ramach naszych usług związanych z fotowoltaiką, zajmujemy się wszystkimi formalnościami – również wnioskiem w dotacji Mój Prąd.

Jeśli interesuje Państwa wycena własnej instalacji fotowoltaicznej, zachęcamy do kontaktu  telefonicznego pod numerem 535 318 565 lub wypełnienia poniższego formularza.

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

 

2019-11-25T13:54:42+02:00