fbpx

Zmiany w programie Czyste Powietrze

///Zmiany w programie Czyste Powietrze

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przełomie marca i kwietnia wprowadzi zmiany do istniejącego już programu Czyste Powietrze. Zmiany mają na celu uproszczenie całego procesu dotacyjnego, ale również zmniejszenie czasu rozpatrywania wniosku. Czego możemy się spodziewać w nowej wersji programu Czyste Powietrze?

Uproszczenie procesu

Największym zarzutem dla programu Czyste Powietrze było jego nadmierne skomplikowanie – od wypełnienia wniosku aż po czas wydania decyzji. Postawiono na jasne zasady, gdzie beneficjentów podzielono na trzy grupy:

 • z podstawowym poziomem dofinansowania (do 20 tysięcy zł) deklarująca swoje dochody w postaci oświadczenia. Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tysięcy złotych.
 • z podwyższonym poziomem dofinansowania (do 32 tys. zł), obejmującym do 60 proc. wartości inwestycji. Dochód netto na osobę sięga do 1400 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł w jednoosobowym. Dochód będzie potwierdzony zaświadczeniem ośrodka pomocy społecznej.
 • wnioskodawcy otrzymają świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach programu StopSmog realizowanego we współpracy z gminami. Tu można uzyskać do 100 proc. finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego kotła/termomodernizacji domu jednorodzinnego w maksymalnej kwocie do 53 tys. zł.

Uproszczono także wnioski, a większość dokumentów zostanie zastąpiona zaświadczeniami. W parze z tym idzie skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni, a także możliwość składania wniosków przez stronę gov.pl. W ramach usprawnienia procesów i zwiększenia dostępności programu zaangażowano w większym stopniu jednostki samorządowe oraz banki.

Integracja z programem Mój Prąd

Zamiast składać dwa wnioski – Czyste Powietrze i Mój Prąd – będziemy mogli dostać dotację do 5 tys. złotych na fotowoltaikę i dotację na inne działania termomodernizacyjne, wypełniając jeden wniosek programu Czyste Powietrze. Integracja ma zmniejszyć liczbę dokumentów i ułatwić proces beneficjentom. Dla instalacji fotowoltaicznych przyjęto przedziały mocy z programu Mój Prąd (2 kW – 10 kW) i maksymalne dofinansowanie 50% kosztów. Urządzenia muszą być nowe, a dofinansowaniu nie mogą podlegać projekty mające na celu zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej. 

W przeciwieństwie do aktualnej wersji programu, w którym najpierw trzeba złożyć wniosek i dopiero potem można ponosić koszty, w nowej wersji można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu Czyste Powietrze lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tabele z kosztami kwalifikowanymi do programu Czyste Powietrze można zobaczyć tutaj wraz z poziomem dofinansowania.

Planujesz termomodernizację wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych i chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Zapraszamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszystkie pytania oraz przygotujemy bezpłatną ofertę fotowoltaiki dla Twojego domu!

Zadzwoń pod numer 535 318 565 lub wypełnij formularz!

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

By |2020-04-21T13:18:57+02:00Marzec 23rd, 2020|fotowoltaika|Możliwość komentowania Zmiany w programie Czyste Powietrze została wyłączona

About the Author: