fbpx

Zagrożenie blackoutem

Zagrożenie blackoutem

Blackout – co to takiego?

Blackout, czyli rozległa awaria zasilania. Z roku na rok, szczególnie w okresie letnim rośnie zagrożenie widmem blackoutu.

Przyczyną są coraz bardziej powszechne klimatyzatory instalowane w wielu budynkach, pochłaniające dużą ilość energii, a także struktura wytwarzania energii w Polsce. Zdecydowana większość energii pochodzi z elektrowni cieplnych. Wymagają one wysokich nakładów chłodzenia i zasobów wodnych, którymi Polska nie dysponuje w dużych ilościach. Przy  wysokich temperaturach powietrza pojawia się problem chłodzenia przewodów, którymi doprowadzana jest energia. W trakcie upałów przegrzane przewody i niski poziom wód w rzekach potrzebnych do schłodzenia sieci mogą doprowadzić do utrudnień w dostawie prądu.

Czarny scenariusz – blackout

Zapowiadane przez synoptyków upały w Polsce w drugiej połowie lipca bieżącego roku mogą doprowadzić do niewydolności układów energetycznych, co pociąga za sobą ryzyko przerw w dostawie prądu. Upalne dni zwłaszcza pod koniec roboczego tygodnia niosą ryzyko obciążeń w dostawie, w skutek których w godzinach szczytu możemy stracić prąd.

Jak można byłoby temu zapobiec?

W Polsce, w porównaniu do zachodu stosunkowo mało jest systemów fotowoltaicznych oraz magazynów energii, które zapewniają ciągłość dostaw w szczególności w momencie  awarii, katastrof, obciążeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi i czynnikami natury technicznej.  Przy długotrwałych i wysokich temperaturach nie mamy zatem alternatywnych rozwiązań pozyskania potrzebnych zasobów energii, co może doprowadzić do przerw w dostawie prądu.

Konieczne byłoby zatem poczynienie inwestycji mających na celu uzyskanie rozwiązań dających możliwość pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii. Głównie poprzez systemy fotowoltaiczne i magazyny energii, biogazownie oraz energetykę wiatrową. Dodatkowo problem związany z niedoborami mocy mogłoby rozwiązać inwestycje dążące do zmodernizowania bloków energetycznych oraz wprowadzenie rynku mocy.  

Różnorodny system energetyczny tworzony zarówno przez te konwencjonalne, jak i bardziej innowacyjne źródła energii niewątpliwie zapewnia ciągłość dostaw energii w każdych warunkach.

 

2018-04-09T17:52:59+02:00