fbpx

Ustawa o rynku mocy 2018

/, rynek mocy/Ustawa o rynku mocy 2018

Ustawa o rynku mocy 2018

6 grudnia 2017 roku Sejm przyjął ustawę o rynku mocy. Rozmowy na temat projektu ustawy rozpoczęły się już kilka miesięcy temu, jednakże dalsze kroki mogły zostać podjęte dopiero po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej na wprowadzenie rynku mocy oraz uzgodnieniu zasad wynagradzania beneficjentów tegoż rynku. Ustawa opublikowana została 03.01.2018 roku.

Czym jest rynek mocy?

Założeniem rynku mocy jest wprowadzenie dwutorowego rynku energii, gdzie  jednym z towarów  jest energia elektryczna sama w sobie, drugim natomiast gotowość do jej dostarczenia. Zapewnienie dostawców o dostarczeniu dodatkowej mocy w sytuacji jej niedoboru przekłada się na korzyści finansowe dla dystrybutorów,  wiąże się  z otrzymaniem  benefitów pieniężnych. Deklaracja ta niewątpliwie zobliguje wytwórców do budowy nowych źródeł energii oraz do modernizacji  istniejących już systemów.

Wzrost wysokości rachunków

Zdaniem Resortu Energii opłata mocowa będzie wahać się od 2 do 7 lub nawet 10 zł w skali jednego rachunku. Zatem opłata ta nie będzie zbyt odczuwalna dla odbiorców.

Konsekwencje przyjęcia rynku mocy

Analizy PSE wykazują, że w przypadku niepodjęcia odpowiednich kroków w temacie stworzenia rynku mocy już w 2020 roku mogłyby wystąpić niedobory mocy na poziomie naruszającym niezbędny margines bezpieczeństwa. Przyjęcie ustawy regulującej rynek mocy było zatem konieczne          i będzie zapobiegać ewentualnym niedoborom mocy w długoterminowym okresie. Gwarancja ciągłości dostaw energii wiąże się z modernizacją starych bloków wytwórczych, co wpływa na jakość             i bezawaryjność przesyłu energii.

Za finansowanie rynku mocy odpowiedzialni będą odbiorcy. Obok opłaty za energię na rachunku znajdzie się również  „opłata mocowa”. Według analiz przeprowadzonych przez Compass Lexecon do 2040 roku koszt zakupu energii elektrycznej powinien kosztować Polaków o 20 PLN/MWh mniej, niż byłoby to bez wprowadzenia rynku mocy. Na obniżenie kosztów wpłyną mniejsze wahania się cen energii w związku z pewnością jej ciągłości oraz związane z tym niższe koszty na nowe inwestycje.

Wprowadzenie rynku mocy niesie ze sobą konsekwencje również dla sprzedawców energii. Ustawa zmienia jeden z przepisów prawa energetycznego dotyczący obowiązku sprzedaży energii na giełdzie. Na mocy nowego przepisu sprzedawcy zobligowani  są  do sprzedaży na giełdzie przynajmniej 30 proc. wytworzonej rocznie energii elektrycznej. Wcześniej zobowiązani byli sprzedać na giełdzie nie mniej, niż 15 proc. rocznej produkcji energii, co stanowi dla nich istotną zmianę.

Podsumowując, wprowadzenie rynku mocy wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Jego celem jest zapobieganie problemom w dostawie prądu, z jakimi przykładowo Polska borykała się w ubiegłych latach. Rynek mocy ma za zadanie chronić przed takimi zagrożeniami, pod warunkiem jednak, że zostanie odpowiednio dostosowany do realiów zmieniającego się rynku.

 

2018-04-09T17:52:50+02:00