fbpx

Umowa kompleksowa, dystrybucji i sprzedaży energii – o co tu chodzi?

/, podmioty rynku energii, rodzaje umów/Umowa kompleksowa, dystrybucji i sprzedaży energii – o co tu chodzi?

Umowa kompleksowa, dystrybucji i sprzedaży energii – o co tu chodzi?

W procesie zakupu energii elektrycznej spotykamy się z pojęciem umowy kompleksowej, dystrybucji oraz sprzedaży. Dziś pokażemy różnice, aby wiedzieć jak „nie zginąć” w gąszczu dokumentów i informacji.

Czym jest umowa kompleksowa sprzedaży energii?

  • Strony umowy: sprzedawca „z urzędu” i odbiorca
  • Czas trwania: zwykle na czas nieokreślony, z możliwością terminowej gwarancji ceny
  • Faktura: 2 w 1 – za sprzedaż i dystrybucję energii

Umowa kompleksowa zwykle zawierana jest jako pierwsza umowa odbiorcy (choć możliwe jest również zawarcie rozdzielnie umowy dystrybucji i sprzedaży), w której zawierają się wszystkie opłaty za zakup i przesył energii. Odbiorca dokonuje zapłaty faktury do sprzedawcy, a ten we własnym zakresie rozlicza się z operatorem za usługi dystrybucji.

Umowa zwykle kończy się w momencie pierwszej zmiany sprzedawcy przez odbiorcę, który zawiera oddzielnie umowę dystrybucji i umowę sprzedaży z wybranym przez siebie sprzedawcą.

Czym jest umowa dystrybucji energii?

  • Strony umowy: operator systemu dystrybucji (OSD) i odbiorca
  • Czas trwania: zwykle na czas nieokreślony
  • Faktura: tylko opłaty za dystrybucję energii

Umowa ta zwykle ma zastosowanie, gdy odbiorca zdecydował się na zakup energii od nowego sprzedawcy, niezależnego od operatora, stąd oddzielnie reguluje płatności za przesył.

Czym jest umowa sprzedaży energii?

  • Strony umowy: sprzedawca i odbiorca
  • Czas trwania: zwykle na czas określony (terminowa gwarancja ceny)
  • Faktura: tylko opłaty za zużytą energię

Umowa ta dotyczy wyłącznie zakupu energii elektrycznej, którą zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, można kupić od dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy, pod warunkiem, że ten ma koncesję na obrót energią.

 

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży + dystrybucji, ale… to drugie bardziej się opłaca

Umowa kompleksowa najczęściej zawarta jest ze sprzedawcą „z urzędu”, który jest częścią grupy kapitałowej zrzeszającej m.in. sprzedawcę i operatora sieci na danym terenie. Sprzedawca ten korzystając z zaufania odbiorców, często narzuca wysokie stawki dla sprzedawanej energii.

Niezależny, wolnorynkowy sprzedawca chcąc przekonać potencjalnych klientów, zwykle oferuje o wiele korzystniejsze ceny za energię elektryczną. Satysfakcja z dokonanej zmiany zależy jednak od wyboru odpowiedniego sprzedawcy energii, ponieważ liczą się również warunki umowy.

W wyborze tym może pomóc nasz przedstawiciel handlowy. Jeśli chcesz obniżyć koszt energii w swojej firmie, skontaktuj się z nami.

By |2018-04-09T17:52:30+02:00Luty 20th, 2018|energia elektryczna, podmioty rynku energii, rodzaje umów|Możliwość komentowania Umowa kompleksowa, dystrybucji i sprzedaży energii – o co tu chodzi? została wyłączona