fbpx

Recykling paneli fotowoltaicznych

///Recykling paneli fotowoltaicznych

Recykling paneli fotowoltaicznych

Fotowoltaika, jako jedno ze źródeł energii odnawialnych, jest ekologicznym rozwiązaniem na pozyskiwanie energii ze słońca. Przeciętna instalacja 4kW pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. 2 tony w skali roku. W Polsce montuje się coraz więcej mikroinstalacji, duże firmy inwestują w farmy fotowoltaiczne, jednak co się dzieje z panelami fotowoltaicznymi dalej? Co zrobimy ze zużytymi modułami?

Żywotność instalacji fotowoltaicznej

Na moduły fotowoltaiczne otrzymujemy gwarancję produktową zazwyczaj na 10 lub 12 lat na wady ukryte oraz gwarancję na liniowy spadek mocy. Panele po 25 latach mają utrzymywać wydajność ok. 82-85% (w zależności od producenta). Żywotność większości paneli, szacuje się na około 30-35 lat. Wszystkie zakładane moduły, kiedyś trzeba będzie wymienić, a patrząc na szybki wzrost popularności fotowoltaiki kraje i instytucje już teraz przygotowują się na podjęcie odpowiednich działań związanych z odzyskiem. Eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) wskazali, że znaczna ilość odpadów fotowoltaicznych przypadnie na okres po 2030 roku. 

Recykling paneli fotowoltaicznych

Panele tworzone są głównie z użyciem szkła, aluminium, plastiku i krzemu – większość z tych materiałów może być ponownie wykorzystane. Od 2007 roku działa organizacja non-profit PV Cycle, która oferuje usługi związane z recyklingiem na całym świecie. W 2016 roku informowali, że udaje im się przetworzyć 96% materiałów ze zużytych lub zniszczonych krystalicznych modułów fotowoltaicznych. 

W 2018 roku doczekaliśmy się pierwszego zakładu odzysku paneli fotowoltaicznych w Europie. Dzięki współpracy PV Cycle i Veolia otwarto go we Francji i w ciągu roku poddano recyklingowi 1 800 ton modułów, a za cel ustanowiono sobie 4 000 ton.

Recykling paneli słonecznych rozpoczyna się od demontażu instalacji poprzez wydzielenie części aluminiowych i szklanych. Prawie 95% szkła można ponownie wykorzystać, natomiast metal jest wykorzystywany ponownie do konstrukcji ram dla paneli. Początkowo jedynie te elementy były poddawane recyklingowi, jednak w zakładzie odzysku we Francji wykorzystuje się również miedź, srebro i krzem z paneli. Patrząc na potencjał zakładu, Veolia z PV Cycle mają nadzieję na recykling aż 65% paneli z całej Europy!

Więcej informacji można znaleźć w raporcie IRENA oraz raporcie PV Cycle.

Dzięki zastosowaniu gospodarki obiegowej panele fotowoltaiczne nawet po zużyciu nie są kolejnymi odpadami, które przyczynią się do zanieczyszczenia. Dbajmy o przyszłość naszej planety i inwestujemy w rozwiązania, które posłużą nam wiele lat, a nawet po ich wykorzystaniu można je oddać do recyklingu.

Zadzwoń pod numer 535 318 565 lub wypełnij formularz!

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

By |2020-04-23T13:27:18+02:00Kwiecień 23rd, 2020|fotowoltaika|Możliwość komentowania Recykling paneli fotowoltaicznych została wyłączona

About the Author: