fbpx

Premia termomodernizacyjna

///Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna

Właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych mogą skorzystać z premii termomodernizacyjnej na fotowoltaikę. Pomimo podobnej nazwy nie jest to ulga termomodernizacyjna, którą odliczamy od podatku, a jest ona związana z kredytem dla inwestora. 

Ta forma pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Nie mogą z niej korzystać osoby realizujące przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. Z tej formy wsparcia można skorzystać również za pośrednictwem banków komercyjnych.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

 • ulepszeniem, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię;
 • ulepszeniem, w  wyniku  którego  następuje  zmniejszenie rocznych strat energii,
 • wykonaniem przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła,
 • całkowitą  lub  częściową  zamianą  źródeł  energii  na  źródła  odnawialne  lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Premia jest przyznawana przez BGK w wysokości:

 • 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • 21% kosztów przedsięwzięcia  – w przypadku, gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy co najmniej:
  • 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • 6 kW – w przypadku pozostałych budynków

Co potrzebuję do złożenia wniosku o premię?

 Podstawowym warunkiem jest wykonanie audytu energetycznego przed rozpoczęciem inwestycji. Wynik audytu powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. 

Kolejne warunki związane są z udzieleniem i spłatą kredytu:

 • decyzję o udzieleniu kredytu bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami,
 • kwota kredytu ma stanowić co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia i wynosić nie mniej niż wysokość przysługującej premii,
 • inwestor oświadcza we wniosku o przyznanie premii między innymi, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych,
 • kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.

Wniosek o przyznanie premii należy złożyć wraz z wnioskiem kredytowym w banku, w którym ubiegamy się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów dostaniemy decyzję w sprawie przyznania premii. 

Innym sposobem na zmniejszenie kosztów inwestycji jest skorzystanie z programu Mój Prąd oraz ulgi termomodernizacyjnej – więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule.

Planujesz zainwestować w fotowoltaikę? Z chęcią Ci pomożemy ze wszystkimi formalnościami i doborem idealnego sprzętu dla Ciebie!

Zadzwoń pod numer 535 318 565 lub wypełnij formularz!

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

By |2020-05-13T15:55:41+02:00Maj 7th, 2020|fotowoltaika|Możliwość komentowania Premia termomodernizacyjna została wyłączona

About the Author: