fbpx

Mój Prąd – zyskaj dofinansowanie 5000 zł na fotowoltaikę!

//Mój Prąd – zyskaj dofinansowanie 5000 zł na fotowoltaikę!

Mój Prąd – zyskaj dofinansowanie 5000 zł na fotowoltaikę!

Mój Prąd to nowy rządowy program dopłat do konsumenckich instalacji fotowoltaicznych, obowiązujący od 23.07.2019 r. Oznacza to, że z programu można skorzystać już teraz!

Kto może otrzymać dotację?

Każda osoba fizyczna posiadająca umowę przyłączeniową z dostawcą energii (np. Tauron)

Jaki zakres kosztów będzie objęty wsparciem?

Dotację można uzyskać na całość wydatków związanych z zakupem własnej elektrowni słonecznej: panele, inwerter, okablowanie, zabezpieczenia i montaż.

Jaką kwotę można otrzymać?

W praktyce będzie to kwota 5000 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych). Jako, że instalacje kosztują zazwyczaj więcej niż 10 000 zł – praktycznie każdy otrzyma maksymalną wartość 5000 zł).

Czy program łączy się z innymi dotacjami/ulgami?

Program Mój Prąd nie łączy się z innymi programami dofinansowania np. z gminy. Jednak można to wsparcie połączyć z ulgą termomodernizacyjną, czyli odliczeniem od podatku dochodowego.

Jakie warunki należy spełnić?

Zakupić i zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW oraz dokonać zapłaty po 23.07.2019r. Przyłączenie do sieci instalacji następuje po ogłoszeniu naboru przez NFOŚiGW.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Wniosek o dofinansowanie po zatwierdzeniu przez NFOŚiGW jest równoznaczny z umową o dofinansowanie, skutkującą przyznaniem dotacji
 • Do wniosku trzeba załączyć: fakturę za zakup i montaż fotowoltaiki wraz z potwierdzeniem zapłaty/przelewu, potwierdzenie wymiany licznika na dwukierunkowy
 • Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie na nowe urządzenia
 • Projekt nie dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej
 • Beneficjent wyraża zgodę na kontrolę w okresie 3 lat oraz publikacji danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, moc instalacji)

 

Przykładowy koszt instalacji

18 000 zł brutto

25 000 zł brutto

40 000 zł brutto

Program Mój Prąd

-5000 zł

-5000 zł

-5000 zł

Ulga termomodernizacyjna -18%

-2340 zł

-3600 zł

-6300 zł

Łączna ulga

-7340 zł

-8600 zł

-11300 zł

Ostateczny wydatek na fotowoltaikę

10 660 zł

16 400 zł

28 700 zł

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej lub uzyskać wycenę instalacji dla swojego domu? Skontaktuj się z nami:

  585 318 565

lub poprzez formularz:

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

2019-08-20T11:39:21+02:00