fbpx

Fotowoltaika taniej o 18% – nowa ulga dla konsumentów

///Fotowoltaika taniej o 18% – nowa ulga dla konsumentów

Fotowoltaika taniej o 18% – nowa ulga dla konsumentów

Od 1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać ulga termomodernizacyjna, dotycząca budynków jednorodzinnych, których właścicielami lub współwłaścicielami są osoby fizyczne. Szczegóły opisuje Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie podatku PIT i ryczałtu, a możliwe do uwzględnienia przedsięwzięcia termomodernizacyjne podaje Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r.

Jakie przedsięwzięcia termomodernizacyjne można odliczyć od podatku?

Od teraz osoby fizyczne będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na:

 • instalację fotowoltaiczną wraz z montażem
 • pompę ciepła wraz z montażem
 • kolektory słoneczne wraz z montażem
 • wiele innych inwestycji termomodernizacyjnych, które wymienione są tutaj

Warunki uzyskania ulgi

 1. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 2. Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 3. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  Podatek może zostać odliczony w przypadku, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (18% i 32%), jak również jeśli korzystamy z podatku liniowego (19%) oraz ryczałtu.

Jaką kwotę można zyskać?

Przykład 1
Inwestor zdecydował się na instalację fotowoltaiczną do produkcji darmowej, ekologicznej energii.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 25 000 zł.
25 000 x 18% = 4 500 zł – o tyle zmniejszy się podatek dochodowy

Przykład 2
Inwestor zdecydował się na instalację pompy ciepła do ogrzewania domu.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 60 000 zł.
53 000 zł x 18% = 9 540 zł – o tyle zmniejszy się podatek dochodowy

Dzięki ustawie można w tym przypadku odliczyć od podstawy podatku część wartości inwestycji, co zmniejszy podatek o kwotę 9 540 zł (18% z 53 000 zł – maksymalna kwota do odliczenia).
Należy pamiętać, że jeżeli kwota podatku jest niższa od kwoty ulgi, przysługuje odliczenie również w kolejnych latach.

Fotowoltaika z “dotacją”

Wiele osób pyta nas o możliwość uzyskania dofinansowania na instalację fotowoltaiczną. Do tej pory niemal jedyną opcją były programy gminne, które mają niestety wiele minusów:

 • długi okres oczekiwania (nawet 3-4 lata)
 • brak możliwości wyboru sprzętu (najczęściej najtańszy, czyli chiński, co wynika z procedury przetargu)
 • brak możliwości wyboru wykonawcy (wybiera gmina w formie przetargu)
 • słaba jakość montażu (duża ilość instalacji do wykonania w krótkim czasie na terenie gminy)

Na szczęście od teraz jest na to rozwiązanie, z którego każdy może skorzystać i dzięki niemu fotowoltaika jest o blisko 1/5 tańsza, a co za tym idzie skraca się okres zwrotu z inwestycji!

Jeśli okres zwrotu wynosił dotychczas 7 lat, to dzięki odliczeniu 18% kosztu od podatku, okres ten skróci się do blisko 5,5 roku!

Oferujemy również rozwiązania kredytowe dla konsumentów z bardzo korzystnym oprocentowaniem, dzięki czemu własna energia jest na wyciągnięcie ręki.

Więcej o fotowoltaice można przeczytać tutaj.
Możemy wykonać bezpłatną analizę w celu doboru instalacji optymalnej dla Twoich potrzeb – skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

2019-01-18T13:30:13+02:00