fbpx

Dystrybutor i sprzedawca energii – czyli kto?

/, podmioty rynku energii/Dystrybutor i sprzedawca energii – czyli kto?

Dystrybutor i sprzedawca energii – czyli kto?

Nie wszystkim wiadomo jaką rolę pełnią podmioty, o których często mowa w kontekście zakupu energii. Przedstawiamy zatem konkretny opis.

Dystrybutor energii

W świetle artykułu 3 pkt. 25 ustawy Prawo Energetyczne Dystrybutorem, inaczej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest: „przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch  sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi”

Operatorem, bądź też dystrybutorem zatem określamy przedsiębiorstwo, którego głównym zadaniem jest dystrybucja energii, a także zapewnienie prawidłowego jej przesyłu. To właśnie ten podmiot pobiera opłaty za przesył energii, takie jak: składnik zmienny i stały stawki sieciowej, opłata przejściowa, abonamentowa.

 

Kim jest zatem Sprzedawca?

Sprzedawca, czyli Przedsiębiorstwo Obrotu Energią na mocy koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej zakupionej np. na Towarowej Giełdzie Energii [TGE]. Sprzedaż ta może być realizowana na kilku płaszczyznach. Grupą docelową, do której kierowana jest energia od wspomnianych przedsiębiorstw może być odbiorca końcowy – konsument, przedsiębiorstwo, ale również odbiorca przemysłowy, odbiorca zwolniony z akcyzy i inne przedsiębiorstwa zajmujące się dalszą odsprzedażą energii.

Sprzedawca pobiera jedynie opłatę za energię elektryczną czynną oraz tzw. opłatę handlową [za obsługę rozliczenia].

 

Dystrybutor [operator] a sprzedawca

Jak zostało przedstawione operator systemu dystrybucyjnego i sprzedawca energii pełnią zupełnie inne funkcje w procesie przesyłu energii elektrycznej. Zasadnicza różnica:

  • sprzedawca zajmuje się wyłącznie sprzedażą energii, z którą fizycznie nie ma styczności,
  • operator realizuje proces przesyłu energii, dba o prawidłowe działanie sieci i ciągłość dostaw prądu. Stąd infrastruktura energetyczna jest własnością poszczególnych dystrybutorów, którzy działają na wyznaczonych obszarach kraju.

 

Podmiot nadrzędny – OSP

W tym miejscu należy również wspomnieć o podmiocie, który czuwa nad bezpieczeństwem systemu przesyłowego w kraju, czyli operatorze systemu przesyłowego – zdefiniowanym w ustawie Prawo energetyczne – jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za:

  • ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym;
  • bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu;
  • eksploatację, konserwację i remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Do obowiązków OSP należy również bilansowanie systemu polegające na równoważeniu zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami energii oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

W przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów zarządzanie ograniczeniami systemowymi odbywa się w zakresie wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej.[źródło: https://www.pse.pl/o-nas/informacje-podstawowe/-/asset_publisher/EFBSztkNCME8/content/zakres-dzialan-1]

 

Działanie rynku

Podsumowując, na wolnym rynku energii jako odbiorcy możemy zakupić energię od dowolnego koncesjonowanego sprzedawcy, ale dostawcy, czyli dystrybutora zmienić nie jesteśmy w stanie.

 

2018-04-09T17:44:01+02:00