fbpx

Dotacja do 60% na fotowoltaikę w Krakowie tylko do 30.06.2020

//Dotacja do 60% na fotowoltaikę w Krakowie tylko do 30.06.2020

Dotacja do 60% na fotowoltaikę w Krakowie tylko do 30.06.2020

Gmina Miejska Kraków ogłosiła nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, obejmujących zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

 

Główne warunki

 1. Dotacja udzielana jest dla właścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków:
  • posiadających ogrzewanie proekologiczne (system ogrzewania z wykorzystaniem miejskiej sieci ciepłowniczej, pompy ciepła, paliwa gazowego, energii elektrycznej, lekkiego oleju opałowego),
  • w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
 2. Wnioskodawcą Programu jest osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu.
 3. W przypadku realizacji zadania w budynkach, w których znajduje się palenisko na paliwo stałe, warunkiem otrzymania dotacji jest ich likwidacja.

 

Ważne informacje:

 • Nabór trwa do 30 czerwca 2020 r.
 • Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 2 500 000 zł.
 • Maksymalna kwota dotacji wynosi do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 000 zł przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.
 • Dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, czyli odliczeniem od podatku dochodowego.
 • Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w wersji papierowej oraz elektronicznej i będą rozpatrywane do wykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację Programu.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać dotację?

 1. Zawarcie umowy z Simplic – zadzwoń 535 318 565 lub wypełnij formularz na dole strony
 2. Wniosek o dotację – zajmiemy się tym za Ciebie!
 3. Przyznanie dotacji i wpłata zaliczki
 4. Montaż i zgłoszenie instalacji do przyłączenia
 5. Rozliczenie środków z dotacji

 

Nie czekaj! Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku. Skontaktuj się z nami już dziś – 535 318 565 lub poprzez formularz.

 

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

 

By |2020-06-03T11:00:20+02:00Czerwiec 3rd, 2020|energetyka|Możliwość komentowania Dotacja do 60% na fotowoltaikę w Krakowie tylko do 30.06.2020 została wyłączona

About the Author: