fbpx

Dotacja do 40% na fotowoltaikę – jak ją uzyskać?

///Dotacja do 40% na fotowoltaikę – jak ją uzyskać?

Dotacja do 40% na fotowoltaikę – jak ją uzyskać?

Fotowoltaika jest inwestycją, która posłuży nam wiele lat i pozwoli obniżyć rachunki za prąd, które stale rosną. Energia ze źródeł odnawialnych staje się przyszłością dalszego rozwoju, aby ograniczyć wpływ na środowisko. Z tego powodu wprowadzane są ustawy i dotacje, które mają zachęcić konsumentów do inwestycji. Dla fotowoltaiki dwie najważniejsze dotacje, które pozwalają naprawdę sporo zaoszczędzić to ulga termomodernizacyjna oraz program Mój Prąd. 

Program Mój Prąd

Dla kogo?

Dla osób fizycznych posiadających umowę kompleksową na dostawę energii z firmą energetyczną.

Na czym polega?

Dotacja 5000 zł na każdą nową mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW.

 • Projekt nie dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
 • Dotację można otrzymać oddzielnie na każdą umowę kompleksową (osobny licznik), którą beneficjent ma zawartą.
 • Według zapowiedzi, od połowy maja 2020 w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwość złożenia też wniosku o dotację Mój Prąd.
 • Obecny nabór trwa do 18.12.2020 r. Program jest planowany do 2025 r., jednak środki prawdopodobnie skończą się już w 2021/2022 roku. 
 • Pytania i odpowiedzi dot. programu znajdują się tutaj.

Gdzie złożyć wniosek? 

Do NFOŚiGW, po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej. W ramach usług, kompletujemy, wypełniamy i składamy wnioski za naszych klientów.

Okres wypłaty świadczenia

Po rozpatrzeniu wniosku (tryb ciągły). Wypłata na rachunek bankowy.

Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?

Dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych.

Na czym polega?

Odliczenie od podatku dochodowego.

 • Podatek może zostać odliczony w przypadku, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (17% i 32%), jak również, jeśli korzystamy z podatku liniowego (19%) lub ryczałtu.
 • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 • Przedsięwzięcie musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Ulga przysługuje również, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.
 • Dokładne objaśnienia podatkowe dot. ulgi znajdują się tutaj.
 • Przedsięwzięcia, na które możemy uzyskać ulgę termomodernizacyjną to m. in. wymiana kotła, ocieplenie, fotowoltaika, kolektory słoneczne. Dokładna lista dostępna na stronie podatki.gov.pl 

Gdzie złożyć wniosek? 

Nie składa się wniosku. Dokonuje się odliczenia w rozliczeniu PIT za rok, w którym inwestycja została zakończona.

Okres wypłaty świadczenia

W terminie zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego (zazwyczaj marzec – maj).

Jak łączy się Mój Prąd z ulgą termomodernizacyjną?

Ulgę termomodernizacyjną możemy uzyskać na poniesione przez nas wydatki w celu poprawy efektywności energetycznej domu lub instalacji OZE. Jeżeli weźmiemy dotację Mój Prąd w wysokości 5 000 zł musimy ją zatem odliczyć od kosztów całej inwestycji, ponieważ nie są to faktycznie poniesione wydatki. Ulgę w tym wypadku dostaniemy na kwotę pomniejszoną o dotację. Wydatki te liczą się też, gdy instalacja fotowoltaiczna została sfinansowana pożyczką czy kredytem, spłacanym przez podatnika, bez względu na ilość spłaconych rat (bez wkładu własnego).

Na grafice prezentujemy, w jaki sposób obliczyć łączną ulgę i ostateczny wydatek na instalację fotowoltaiczną z dotacjami. 

Kiedy i gdzie składa się wnioski?

Do wniosku o Mój Prąd trzeba załączyć: fakturę za zakup i montaż fotowoltaiki wraz z potwierdzeniem zapłaty/przelewu oraz potwierdzenie wymiany licznika na dwukierunkowy. Możemy złożyć go za pośrednictwem strony programu https://mojprad.gov.pl/. W ramach kompleksowej usługi za udzieleniem pełnomocnictwa zajmiemy się wszelkimi formalnościami z tym związanymi.

Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-O oraz w deklaracji podatkowej, wpisując do niej sumę odliczeń wykazanych w PIT-O. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dostępna jest również premia termomodernizacyjna, która jest spłatą kredytu zawieranego z bankiem. Opcji tej nie można połączyć z innymi sposobami dofinansowania, więc jeżeli nie możesz z nich skorzystać zapraszamy do przeczytania naszego artykułu, w którym dokładnie opisujemy tę dotację.

Chcesz wiedzieć więcej? Planujesz instalację fotowoltaiczną, ale potrzebujesz pomocy przy doborze odpowiedniego sprzętu? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń pod numer 535 318 565 lub wypełnij formularz!

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

By |2020-05-13T16:43:13+02:00Maj 7th, 2020|fotowoltaika|Możliwość komentowania Dotacja do 40% na fotowoltaikę – jak ją uzyskać? została wyłączona

About the Author: