fbpx

Co z tą energią? Zmiany cen w 2019 roku.

/, energia elektryczna, fotowoltaika/Co z tą energią? Zmiany cen w 2019 roku.

Co z tą energią? Zmiany cen w 2019 roku.

Chcesz wiedzieć czego możesz się spodziewać w przyszłym roku w kwestii energii elektrycznej? Otóż zarówno klienci indywidualni jak i firmy powinni się przygotować by głębiej sięgnąć do portfela. Prawdopodobnie ceny prądu skoczą do góry nawet o kilkadziesiąt procent.

Koszty energii dla przedsiębiorstw

Rynek energii elektrycznej nie jest rynkiem niezróżnicowanym, jak do tej pory wielu odbiorców biznesowych miało nadzieję, że tak rażące podwyżki, są jedynie zjawiskiem przejściowym. Niestety wszystkie przypuszczenia spełniły się, odnośnie tego, że ceny energii elektrycznej będą rosły nadal i już teraz masę przedsiębiorstw stara się o wieloletnie kontrakty, ze stałą ceną. Trzeba tu jeszcze przy okazji zaznaczyć, że wyższe ceny energii elektrycznej w 2019 roku to nie jedyne zmartwienie odbiorców biznesowych. Spodziewać się oni mogą również wzrostu cen gazu!

Zastanawiasz się co może być przyczyną wzrostu cen ? Otóż głównym sprawcą jest ciągle rosnąca cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Jest ona szczególnie istotna dla gospodarek opartych głównie na paliwach kopalnych, węglu. Następnym na liście na pewno znajdzie się również drożejący węgiel, który niestety nadal stanowi podstawę polskiej energetyki (aż 80 procent energii jest wytwarzana właśnie z tego surowca). Również często wymienianym powodem podwyżek cen prądu w naszym kraju jest to, że znacznie mniej produkują go obecnie kraje skandynawskie. Spowodowane jest to upałami oraz suszą, które nawiedziły ten obszar, co niestety odbiło się także na podwyżkach cen za energię elektryczną.

W bieżącym roku cena kontraktu na energię w 2019r. wyniosła od 30 do nawet 60 procent więcej niż w poprzednim roku.

Zmiana ceny energii na 2019 r. w ostatnim roku

Koszty energii dla konsumentów

Zacznijmy od tego że gospodarstwa domowe są objęte zazwyczaj Taryfą „ G ”. Opierając się na wyliczeniach Ministra Energii, jej cena w taryfie G w 2019 roku może wynieść 302 zł/MWh (megawatogodzina) w porównaniu 242,2 zł/MWh w ubiegłym roku.

URE jest w posiadaniu wniosków taryfowych na sprzedaż energii na 2019 rok od czterech sprzedawców z urzędu, zaliczają się do nich: TAURON, ENEA, PGE oraz ENERGA. Urząd Regulacji Energetyki zawiadomił, że sprzedawcy energii elektrycznej wnioskują o średnio ponad 30-procentowe podwyżki taryf dla gospodarstw domowych w 2019 roku. Na dniach będzie ogłoszona decyzja URE w sprawie zatwierdzenia nowych taryf.

Przedstawiciele resortu energii poinformowali o powstaniu funduszu, z którego będzie refundowany wzrost cen prądu głównie do spożytkowania dla gospodarstw domowych oraz sektorów małych i średnich przedsiębiorstw. Ten system będzie działać przez rok czasu, a dzięki szacunkom Ministerstwu Energii, wiemy że koszt rekompensat ma wynosić od 4 do 5 miliardów złotych. Wiceminister wskazał miesiąc wypłat rekompensaty, ma być to kwiecień 2019 roku .

Ważną informacją, jak wskazuje Tadeusz Skobel, jest to że w przypadku gospodarstw domowych, rekompensaty będą naliczane “automatycznie”. Natomiast firmy będą musiały wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Zielona ucieczka od podwyżek

Inwestycja w energię odnawialną jest sposobem na uniezależnienie się od rosnących cen energii – zarówno na poziomie krajowym, jak i indywidualnym. Jest to szczególnie opłacalne rozwiązanie dla konsumentów, którzy zużywają wyprodukowaną energię wyłącznie na własne potrzeby. Jeśli jesteś zainteresowana/y takim rozwiązaniem, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

nasza realizacja: Kraków, Swoszowice

Skontaktuj się, aby uzyskać darmową wycenę:

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

2018-12-13T16:13:29+02:00