fbpx

Białe certyfikaty [audyt efektywności energetycznej]

/Białe certyfikaty [audyt efektywności energetycznej]
Białe certyfikaty [audyt efektywności energetycznej]2019-08-07T10:35:30+02:00

Białe certyfikaty

Świadectwa Efektywności Energetycznej (ŚEE), popularnie Białe Certyfikaty to forma zachęty finansowej wprowadzonej w celu wynagradzania przedsiębiorców za realizowanie przedsięwzięć obniżających zużycie energii.

1 ŚEE ~ 11,63 MWh zaoszczędzonej energii elektrycznej, a jego wartość rynkowa to ok. 960 PLN.


Aktualnie nie można składać wniosków w kwestii wykonanych przedsięwzięć, istnieje natomiast możliwość złożenia wniosku na inwestycje planowane. Bardzo ważnym aspektem jest czas złożenia wniosku. Nie może to być późniejsza data niż podpisanie wiążącej umowy w kwestii wykonania danej czynności. Przykładowo jeśli planujemy termomodernizację budynku to przed podpisaniem umowy z wykonawcą należy złożyć wniosek o białe certyfikaty, w przeciwnym razie nie będą one przysługiwać.

 

Rodzaje przedsięwzięć

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dn. 20.05.2016, poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

1) izolacja instalacji przemysłowych;
2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
3) modernizacja lub wymiana:
a) oświetlenia,
b) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych
lub informatycznych,
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
d) modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
5) ograniczenie strat:
a) związanych z poborem energii biernej,
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
c) na transformacji,
d) w sieciach ciepłowniczych,
e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii,
ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo
energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

 

Audyt efektywności energetycznej -> success fee

Zajmujemy się wykonywaniem audytów efektywności energetycznej, składaniem wniosków do URE oraz sprzedażą pozyskanych świadectw.

A wszystko to w formie zapłaty za efekt! Jeśli zakończyliście Państwo jakąś inwestycję ograniczającą zużycie lub macie taką w planie – bezpłatnie przeanalizujemy możliwość uzyskania białych certyfikatów. Skontaktuj się z nami lub zadzwoń:  12 395 06 … (kliknij, aby zobaczyć numer)12 395 06 61