fbpx

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

/Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa2019-08-07T09:39:29+02:00

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych badań i analiz dotyczących proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczeniu informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.  Wynikiem audytu jest raport który przedstawi propozycje obniżenia zużycia mediów w przedsiębiorstwie, wskazując na potencjalne koszta wdrożonych przedsięwzięć, oraz stopy zwrotu. Warto pamiętać, że oprócz obniżenia kosztów za media istnieje możliwość złożenia wniosku o białe certyfikaty które są gratyfikacją dla przedsiębiorstwa w związku z poprawieniem efektywności energetycznej zakładu.tani gas

Obowiązek dużego przedsiębiorcy

Krąg podmiotów podlegających temu obowiązkowi jest bardzo szeroki – są to bowiem wszystkie duże przedsiębiorstwa, niezależnie od branży i zużycia energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego.

Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) lub
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Pierwszy audyt należy przeprowadzić jeszcze w tym roku i złożyć raport do URE do 30.09.2017.

Kara za nieprzeprowadzenie audytu nakładana jest przez Prezesa URE i nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Audyt obowiązkowy czy pod inwestycje?

Simplic, przy współpracy z audytorami, świadczy usługi przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Oferujemy Państwu możliwość wyboru formy audytu:

  • podstawowej – niezbędnej dla potrzeb URE, spełniającej wymagania formalne
  • rozbudowanej –  z analizą potencjalnych korzyści z konkretnych inwestycji, wyliczenia stopy zwrotu, oraz możliwości przeanalizowania pod kątem uzyskania białych certyfikatów

Współpracujemy tylko z doświadczonymi i rzetelnymi audytorami, stąd  macie Państwo pewność, że jakość świadczonych usług jest na wysokim poziomie.

Zapraszamy do wyceny!

To nic nie kosztuje, nie rodzi zobowiązań – wystarczy wypełnić krótki formularz informacyjny. Nasze oferty są naprawdę konkurencyjne! Skontaktuj się z nami. lub zadzwoń do nas: 12 395 06 … (kliknij, aby zobaczyć numer)12 395 06 61.